Palijativno zbrinjavanje je specijalizovana medicinska nega za ljude koji žive sa teškom bolešću. Ova vrsta nege usmerena je na pružanje olakšanja od simptoma i stresa bolesti. Cilj je poboljšati kvalitet života u domu za stare za pacijenta i njegovu porodicu.

Palijativno zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje pruža posebno obučen tim lekara, medicinskih sestara i drugih stručnjaka koji rade zajedno sa lekarom doma da bi pacijentu pružili dodatni nivo podrške. Palijativno zbrinjavanje zasniva se na potrebama pacijenta, a ne na prognozi pacijenta. Pogodan je u bilo kojoj dobi i u bilo kojoj fazi ozbiljne bolesti, a može se pružiti zajedno sa kurativnim tretmanom. Cilj palijativne nege je ublažavanje patnje i pružanje najboljeg mogućeg kvaliteta života pacijentima i njihovim porodicama.

Naši uspesi u domu za stare Milidom Lux Beograd bili su najveći tamo gde je osoblje predano i stabilno od samog početka. Uspeh je takođe zahtevao integraciju koncepata palijativne nege u redovne procese nege u domu; na primer uključivali smo sve nivoe osoblja, posebno medicinske sestre. Program je uspešan kada je većina osoblja organizovala individualno planiranje nege, prijavila udobnost u razgovoru sa stanovnicima i porodicama, usredsredila se na promovisanje kvaliteta preostalog života u domu za stare i izrazila osnaživanje korisnika. Dom Milidom Lux Beograd je prihvatio ideju palijativnog zbrinjavanja i postigli smo značajan napredak integraciji u svakodnevnu praksu, sve u svrhu dobiti korisnika/pacijenta. Mi smo u domu identifikovali osoblje pogodno za palijativno zbrinjavanje, procenu i lečenje bola i drugih uznemirujućih simptoma, kao i za brigu o psihosocijalnim potrebama porodica i korisnika na kraju svog životnog puta.

Palijativno zbrinjavanje u domu

Planiranje nege pacijenta uvedeno je prilikom prijema, kada je koordinator za prijem – socijalni radnik doma za stare ukratko opisao ciljeve palijativnog zbrinjavanja novim korisnicima i njihovim porodicama. Sposobnost odlučivanja, poznavanje bolesti, očekivanja za negu, očekivani funkcionalni ishodi, produženje života u odnosu na kvalitet preostalog života i preferencije za bilo koju specifičnu intervenciju (npr. hospitalizacija, veštačka ishrana) rutinski su tretirani kao status svakog korisnika i održani su razgovori sa pacijentima i članovima porodica kako bi se osiguralo promišljeno donošenje odluka. Palijativno zbrinjavanje ima za cilj poboljšanje kvaliteta života teško bolesnih pacijenata ublažavanjem njihovih simptoma i ublažavanjem stresa.

Simptomi mogu uključivati bol, depresiju, otežano disanje, umor, zatvor, mučninu, gubitak apetita, poteškoće sa spavanjem i anksioznost. Tim doma za stare Milidom Lux Beograd pomoći će korisniku da stekne snagu za nastavak svakodnevnog života. Ukratko, palijativno zbrinjavanje pomoći će vam da poboljšate kvalitet života.

Palijativno zbrinjavanje smo definisali kao negu usmerenu na kvalitet života, koja se pruža osobama sa progresivnom, daleko uznapredovalom bolešću sa ograničenim prognozama za oporavak. Program nege usmeren je na one stanovnike koji se suočavaju sa terminalnom ili završnom fazom bolesti, ili na one koji su doživjeli značajan funkcionalni pad, nedavne višestruke hospitalizacije ili velike promjene u nutritivnom statusu.

Uvreženo je mišljenje da staračkim domovima nedostaje psihosocijalna podrška porodicama i korisnicima. U domu za stare Milidom Lux Beograd identifikovali smo brižno ponašanje osoblja, učešće u procesu lečenja i pružanje podrške korisnicima kao i podrška njihovih porodica na kraju života njihovih voljenih. Nažalost, postoji malo utehe za tugu porodicama korisnika dugotrajne nege u domu za stare.