Medicinske Usluge Doma za stare

Medicinsko osoblje zaposleno u Domu za stare Milidom LUX Beograd garantuje potpuno i profesionalno ispunjavanje svih obaveza prema osobama koje borave u dom za stare Beograd i o kojima se brinemo.

Redovno se prate sve vitalne funkcije korisnika a u dogovoru sa lekarom, osoblje našeg Doma za stare - Staračkog doma, pruža im kvalitetnu medicinsku uslugu i pomoć. Posebna pažnja se i posvećuje osobama koje duže vreme nisu bile u mogućnosti da ustanu iz kreveta, zato sprovodimo posebne metode sprečavanja i lečenja posledica dugotrajnog ležanja.

Pažljivo birano osoblje pruža garanciju davanja svake vrste medicinske pomoći i medicinskih usluga koje su potrebne našim korisnicima.

Pored redovnih zdravstvenih kontrola korisnika svakodnevno se prate vitalne funkcije korisnika.

Terapijski tretmani

Terapijski tretmani naših korisnika su individualni, prilagodjeni potrebama, namenjeni očuvanju ili uspostavljanju motornih aktivnosti ili usmereni na konkretan zdravsteveni problem.

Dom za stare Milidom LUX poseduje neophodnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica - preuzmite PDF - Licenca Doma PDF.

Lekarske usluge u Dom za stare

  • Briga o pokretnim i nepokrtetnim osobama
  • Oporavak nakon bolničkog lečenja
  • Usluge prevoza
  • Usluge fizijatra, fiziotarapeuta i masera u domu za stare
  • Stalni nadzor dežurne medicinske sestre i stručnog osoblja
  • Nadzor medicinskog osoblja
  • Fizikalna elektro terapija