Socijalni radnik doma za stare, ostvaruje prvi kontakt sa korisnicima, porodicom i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom prijema i smeštaja. Starijoj osobi se pristupa bez predrasuda, sa punim poštovanjem prema njenoj ličnosti. Kontakt Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		 Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene Beograd 063 633 338


Važan segment socijalnog rada u domu za stare je praćenje prilagođavanja korisnika novom okruženju, kao i praćenje socijalnog funkcionisanja svih korisnika. Važno je u domu za stare pružiti odgovarajuće informacije porodici koja se raspitaje o uslovima i načinu smještaja. Socijalni radnik u domu brine o mentalnom zdravlju svojih korisnika, pokušava da pomogne u rešavanju emotivnih problema i različitih stanja kroz koje prolaze starije osobe.

Socijalni radnik doma za stare Milidom LUX, pomaže korisnicima u ostvarivanju dodatka za pomoć i negu drugog lica Dodatak za tudju negu i pomoć(poznatiji kao dodatak za tuđu negu).

Dokumentacija za prijem doma

 • Lična karta budućeg korisnika (ili fotokopija)
 • Zdravstvena knjižica korisnika (ili fotokopija)
 • Izvod iz Matične knjige rođenih ili venčanih, bilo koje starosti (može se dostaviti naknadno)
 • Fotokopija lične karte srodnika
 • Medicinska dokumentcija korisnika
 • Posetite dom za stara lica i uverite se da starost ne mora biti teška i usamljena, već ispunjena i bezbedna.

Kao kod kuće u domu za stare

Dom za stare Beograd Milidom LUX poseduje kapacitet za prihvatanje do 50 osoba na površini od preko 1000 m2. Znamo da nije lako odabrati pravi dom, proveriti sve podatke, i prepustiti roditelje ili najbliže rođake brizi zaposlenima u domu za stara lica. Dolazimo po Vaše voljene i najmilije širom Evrope po najpovoljnijim cenama. PCR TEST je gratis! Dolazimo u bilo koji grad u Srbiji po korisnike ( plaćate samo troškove goriva i putarine). Prevoz u Beogradu za korisnike je besplatan! - kontakt Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		               Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene Beograd 063 633 338

Dom za stare - poput kućnog doma

Dom za stare Beograd Milidom LUX orjentisan je na negu osoba u zrelim godinam i brine o svemu što je korisnicima potrebno kako bi imali što bezbrižniji i ugodniji život. Obuhvata apartmane opremljene kuhinjom, kupatilom, dnevnom sobom, zatim dvokrevetne i trokrevetne sobe, velike dnevne boravke, široke, lepo uređene terase, prostrano dvorište puno zelenila. Osoblje pruža medicinsku negu, kao i fizičku, govornu i radnu terapiju.

Socioterapija i uklapanje korisnika?

U domu za stare Milidom LUX koriste se svi oblici socijalnog rada sa posebnim oblicima socioterapije, pružajući socijalnu sigurnost i uspostavljajući socijalne kontakte sa okolinom korisnika. Prihvatanje i razumijevanje osjećaja starijih i pozitivan pristup, istovremeno poštujući njihove potrebe, često je vrijednije od svega što za njih radimo. Članovi medicinskog osoblja razvijaju toplu interakciju i prijateljske odnose sa korisnicima doma. Naše medicinsko osoblje je obučeno da koristi pristup usmeren na ličnost i trudi se da upozna svakog korisnika kako bi naučili šta im se sviđa i šta im je važno.

Adaptacija korisnika?

Adaptacija podrazumeva prilagođavanje korisnika životnim uslovima u domu za stare, kao i prilagođavanje životnih uslova korisnika i smeštaju. To podrazumeva aktivnost na polju pune socijalizacije i prilagođavanja korisnika novim životnim uslovima, jer samom njihovom odlukom da budu smešteni u dom za stare koji postaje njihova nova kuća, a osoblje zaposleno njihova "nova porodica, prijatelji i komšije".
Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.