Dom za stare Milidom Lux pruža svaku vrstu pomoći kao zamenu, ili dopunu funkcije kuće i porodice. Pružamo odgovarajuće uslove smeštaja, zdravstvene zaštite. Broj starijih ljudi u našoj populaciji se povećava. Naš posao kao doma za stare Milidom Lux Beograd je da odgovorimo na specifične potrebe starih i da ih rešimo na odgovarajući način

Ishrana u domu za stare

Domovi za stare suočeni su sa vrlo heterogenom populacijom stanovnika, što se ogleda i u veoma specifičnim prehrambenim potrebama. Češće nego ranije, stariji se odlučuju za prijem u starački dom tek nakon što se jako razbole i trebaju podršku. Što se tiče pola, žene prevladavaju. Korisnici se obično odluče da budu deo lokalnog staračkog doma. To može značajno uticati na njihovo zadovoljstvo.

Ishrana po meri korisnika doma

Domovi za stare su dužni da obezbede ishranu koja odgovara uzrastu i zdravstvenim uslovima njihovih korisnika. Nutricionistička nega starih osoba u stambenom okruženju je optimalna kada su obroci uravnoteženi, pružaju dovoljan unos hranljivih sastojaka i energije, ako su sigurni, ukusni i ispunjeni. Dom za stare Milidom Lux Beograd odgovoran je za planiranje, organizovanje i sprovođenje nutricionističke podrške korisnika.

Osoblje koje je direktno odgovorno za pripremu hrane je posebno obučeno (zaposleni imaju stručne kvalifikacije) i dodatno je obučeno za pripremu obroka koji odgovaraju određenoj dijetetskoj ishrani. Ishrana u domu za stare Milidom Lux je koncipirana od 3 glavna obroka i 2 užine i sve se priprema u kuhinji našeg doma po odobrenju nutricioniste i lekara. Obroci se služe u čistoj, prostranoj prostoriji koja je ujedno i mesto za razonodu, razgovor, smeh, druženje korisnika doma.

Dom za stare Milidom Lux Beograd može da obezbede obroke za različite prehrambene potrebe korisnika, pored uobičajenih menija. Važno je naglasiti važnost edukacije korisnika o zdravoj ishrani i praktičnoj pripremi zdravije hrane.

Kada planiramo ishranu korisnicima, koji su nutricionistički ugroženi ili pothranjeni, suočeni smo sa problemom. Neki korisnici koji žive u domu teško su bolesni. Ova stanja su obično hronična i evoluirala su u poodmakloj fazi. Ovim pacijentima se često prepisuju različite vrste lekova. Sve ovo utiče na njihovo metaboličko stanje, a time i na nutritivni status. Pored toga, postoje i mnogi drugi problemi, koji se često javljaju kod starijih osoba, poput anoreksije, poremećaja gutanja, nedostatka zuba, demencije i depresije. Ovi faktori mogu imati značajan uticaj na nutritivni status starijih osoba koje su u većem riziku od neuhranjenosti. Većina korisnika u domu za stare uživa u jednostavnim i zdravim obrocima. Oko 40% stanovnika treba posebnu ishranu. U slučaju neuhranjenosti, korisnici dobijaju odgovarajuću nutritivnu podršku. Nutricionistička podrška obezbeđuje se odgovarajućim izborom hranljivih sastojaka, uvođenjem dodatnih obroka i oralnim dodacima ishrani.

Kod pacijenata koji pate od neuhranjenosti ili su u nutritivnom riziku, da bismo održali ili poboljšali nutricionistički status, koristimo oralne prehrambene dodatke za povećanje unosa energije, proteina i mikroelemenata. Posebna pažnja posvećena je stanovnicima koji imaju rane ili dekubitus, jer odgovarajuća nutritivna podrška igra važnu ulogu u prevenciji i zarastanju rana i dekubitusa. Korisnicima doma za stare ukoliko je potrebno, medicinsko osoblje i negovatelji poslužuju obroke u njihovim sobama i pomažu prilikom hranjenja. Dom za stare Milidom Lux Beograd pruža komforne uslove za udoban život, sve je funkcionalno, prijatno i namenjeno svakodnevnim aktivnostima korisnika. Hrana koju pripremamo je sveža i zdrava, tradicionalna i ukusna.