Dom za stare Milidom Lux Beograd pruža komforne uslove za normalan život korisnika, sve je funkcionalno, prijatno i namenjeno svakodnevnim aktivnostima. Postoji nekoliko razloga zbog kojih život u domu može da bude prijatan. Pre svega treba istaći svakodnevnu negu i brigu stručnih osoba, zdravstvene usluge i društvene aktivnosti.

Dom za stare i Društveni Život

Zajednički boravak u domu za stara lica podrazumeva sklapanje prijateljstava i aktivno učestvovanje u životu drugih korisnika, uz zadržavanje svoje privatnosti. Korisnici doma rado pomažu jedni drugima u različitim dnevnim aktivnostima. Mnogi stariji ljudi žive sami i osećaju se usamljeno, dok im život u domu pruža veće mogućnosti za druženje i razne kulturne aktivnosti.

Stari ljudi i Zabava

Jedan od prioriteta doma za stare Milidom Lux Beograd jeste topla atmosfera i dobro raspoloženje naših korisnika. Pored svakodnevne nege u domovima korisnici imaju dobro i kvalitetno isplanirane raznorazne dnevne aktivnosti i društvene razonode. Zajedno sa njima organizujemo proslave rođendana, verske praznike, krsne slave za korisnika koji slave, druženje uz zabavne igre kao što su šah, domine, karte, čitanje poezije i romana. Druženje i različite aktivnosti su dobre za održavanje psiho-fizičkog zdravlja pa se korisnici doma za stare Milidom Lux Beograd ohrabruju da prepoznaju svoja interesovanja i da se uključe u različite aktivnosti. Organizuje se radno okupaciona terapija koja se sprovodi kroz razne tematske i kreativne radionice i na taj način se čuva koordinacija i automatizacija pokreta, povećava koncentracija. Zahvaljujući društvenim igrama, rešavanju ukrštenica i sl. aktivnostima stimuliše se intelektualna dimenzija zdravlja. Na taj način vežba se koncetracija i ostali intelektualni procesi i smanjuje šansa za opadanje inteluktualnih kapaciteta. Komunikacija i povezanost sa drugim korisnicima doprinosi da se ljudi osećaju zadovoljno. Puno je primera prijateljstava koja su nastala u domu. Sve ove dimenzije omogućavaju da čovek lepše i kvalitetnije provodi svoj život.

Izuzetno je bitno da održavamo svoje zdravlje. Život u domu za stare Milidom Lux Beograd i socijalizacija koje se odvija zahvaljujući boravku u domu može imati pozitivan efekat na više dimenzija zdravlja. Naime, pozitivna socijalna podrška i druženje mogu da utiče na emocionalnu dimenziju zdravlja. Na taj način utiče se i na smanjenje stresa, depresije i lakse prevazilaženje različitih prihičkih problema. Stranica - Medicinske Usluge