Važno je znati i razumeti vrste domova koji su dostupni u vašem području jer to može uticati na cenu i usluge koju prima pacijent/korisnik. Dom za stare Beograd Milidom LUX - Starački dom Ustanova za negu Licencirana od strane Ministarstva za rad i Socijalnu politiku i od strane Ministarstva zdravlja.

Dom za stare Beograd- Cene

Kada tražite domove za stare, odlučite koje su vam karakteristike važne. Da li tražite dom za stare u blizini doma, specifično kulturno okruženje ili dom sa kućnim ljubimcima koji deluju terapeutski? Smeštaj u domu Milidom Lux Beograd

Dom za stare Beograd

Kada ste suzili izbor domova koji bi odgovarali vašim potrebama i željama, najbolje je da se prijavite socijalnom radniku doma za sve dalje informacije.

Starački domovi ne mogu predvideti niti znati kada će upražnjeno mjesto postati dostupno, a ako se prijavite samo u jedan dom, mogli biste čekati prilično dugo. Neki domovi za brigu o starijim osobama posebno su dizajnirani za ljude koji su u mogućnosti da plate viši nivo luksuza, pa ako se odlučite za useljenje, može se primeniti dodatna naknada za usluge naprimer apartmana. Stranica CENE u domu Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		  Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene Beograd - ILI NAS POZOVITE za sve informacije 063 633 338

Iznos koji ćete platiti za starački dom, zavisi od niza stvari, uključujući vrstu smeštaja, soba ili apartmana, koja vam je potrebna ili ste je izabrali. Dom Milidom Lux Beograd poseduje vrhunski komfor soba i apartmana opremljenih klimom, plazma TV -ima, internetom, i to je samo deo onoga u čemu korisnici mogu da uživaju. Dom poseduje prostorije za zajednički boravak, dvorište i terasu okupanu cvećem, koja je prilagođena različitim fizičkim mogućnostima naših korisnika. Stručno medicinsko osoblje brine o korisnicima 24 sata na dan. Po potrebi i želji, u konsultaciji sa porodicom i lekarom doma, organizuju se svi specijalistički pregledi i sva potrebna snimanja. Galerija DOMA MILIDOM LUX

Što se tiče plaćanja, četiri su oblasti koje mogu uticati na iznos koji ćete na kraju platiti. Iznosi plaćanja mogu varirati od doma i od sobe do sobe, a postavljaju se ovisno o vrsti smještaja i karakteristikama doma. Vaš izbor načina plaćanja staračkog doma odlučuje se pre useljenja, ali se možete posavetovati sa osobljem pre prijema pacijenta. Možete izabrati da plaćate smeštaj na različite načine, kao što su sledeće opcije koje mozete pogledati na stranici CENE. Stranica CENE u domu. Socijalni radnik doma za stare Milidom Lux Beograd, Katarina Stanojković, ostvaruje prvi kontakt sa porodicom i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom prijema i smeštaja.