Dnevni boravak doma za stare

Dnevni boravak Milidom LUX Beograd, usluga predviđena za boravak starih lica tokom dana, gde mogu da se druže, provode vreme sa drugim korisnicima doma i učestvuju u raznim društvenim aktivnostima. U dnevnom boravku doma za stare, licima se obezbeđuje ishrana, zdravstvena nega, radna terapija, zabavne i rekreativne aktivnosti.

Ova usluga doma za stare - dnevni boravak namenjena je starijim licima kojima je potrebna dnevna nega i nadzor kada članovi njihovih porodica tokom dana nisu u mogućnosti da brinu o njima.

Cene smeštaja Doma za stare Milidom LUX ( više na stranici Cene ) zavise od zdravstvenog stanja korisnika. U slučaju težih ili naglih pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika doma pozivamo hitnu pomoć ili ih svojim prevozom prevozimo u najbližu bolnicu a nakon stabilizovanja stanja korisnike doma vraćamo u dom za stare. Dom za stare Milidom LUX Beograd poseduje neophodnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica - preuzmite PDF - Licenca Doma PDF.

Dnevni boravak usluge

  • Tri dnevna obroka i dve užine
  • Usluge fizijatra, fiziotarapeuta
  • Usluge socijalnog radnika
  • Stalni nadzor doktora, dežurne medicinske sestre i stručnog osoblja
  • * Jedan dan podrazumeva boravak u domu u vremenskom periodu od 7 do 19 sati.
  • Nadzor medicinskog osoblja
  • Mogućnost prevoza starih lica (usluga se naplaćuje dodatno)
  • Prema svojim željama, interesima i mogućnostima korisnici staračkog doma svakodnevno u Domu za stare Milidom LUX mogu sebi organizovati svaki dan.